CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Quyết định số 453/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đội cầu, đường và các chức danh trong đội cầu, đường

(Thứ Năm, 09/03/2017 16:14 - 14:46)

Tải về: 453 QD DSHH

Tải tài liệu


Quyết định số 453/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đội cầu, đường và các chức danh trong đội cầu, đường

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu