CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Quyết định số 450/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng, khai thác xe chở người, máy điều hòa nhiệt độ, máy văn phòng, điện, nước.

(Thứ Năm, 09/03/2017 44:14 - 14:36)

Tải về : 450 QD DSHH

Tải tài liệu


Quyết định số 450/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng, khai thác xe chở người, máy điều hòa nhiệt độ, máy văn phòng, điện, nước.

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu