CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Quyết định số 443/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành quy định ” Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc của Đội trưởng, Cung trưởng, Giám sát viên các đơn vị quản lý chắn đường ngang”

(Thứ Năm, 09/03/2017 19:10 - 10:04)

Tải về: 443 QD DSHH

Tải tài liệu


Quyết định số 443/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành quy định ” Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc của Đội trưởng, Cung trưởng, Giám sát viên các đơn vị quản lý chắn đường ngang”

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu