CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Quyết định số 442/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng quỹ phúc lợi

(Thứ Năm, 09/03/2017 06:09 - 9:57)

Tải về : 442 QD DSHH

Tải tài liệu


Quyết định số 442/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng quỹ phúc lợi

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu