CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Quyết định số 439/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành quy chế đối thoại tại nơi làm việc.

(Thứ Năm, 09/03/2017 12:09 - 9:33)

Tải về : 439 QD DSHH

Tải tài liệu


Quyết định số 439/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành quy chế đối thoại tại nơi làm việc.

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu