CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Quyết định số 438/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng quỹ xã hội.

(Thứ Năm, 09/03/2017 20:09 - 9:41)

Tải về : 438 QD DSHH

Tải tài liệu


Quyết định số 438/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng quỹ xã hội.

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu