CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Quyết định số 437/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành quy định phân cấp trách nhiệm của cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách, các phòng nghiệp vụ chuyên môn, các bộ phận chức năng đối với công tác an toàn lao động – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ

(Thứ Năm, 09/03/2017 57:09 - 9:28)

Tải về: 437 QD DSHH

Tải tài liệu


Quyết định số 437/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành quy định phân cấp trách nhiệm của cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách, các phòng nghiệp vụ chuyên môn, các bộ phận chức năng đối với công tác an toàn lao động – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu