CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Quyết định số 1501/QĐ – ĐSHH ngày 30/12/2016 về việc ban hành quy chế trả lương

(Thứ Sáu, 10/03/2017 20:15 - 15:45)

Tải về: 1501 QD DSHH

Tải tài liệu


Quyết định số 1501/QĐ – ĐSHH ngày 30/12/2016 về việc ban hành quy chế trả lương

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu