CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán theo thông báo số 1005/TB-VSD ngày 16/3/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ( Tài liệu đính kèm)

(Thứ Hai, 22/03/2021 19:14 - 14:08)

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu