CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Công bố thông tin thông báo số 223/TB-ĐSHH ngày 21/3/2018 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

(Thứ Tư, 21/03/2018 07:16 - 16:20)

Tải về: 224 CBTT


Công bố thông tin thông báo số 223/TB-ĐSHH ngày 21/3/2018 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu