CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Công bố thông tin thông báo số 223/TB-ĐSHH ngày 21/3/2018 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

(Thứ Tư, 21/03/2018 07:16 - 16:20)

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu