CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Lãnh đạo Công ty thăm và động viên người lao động tham gia công trình Công đoàn sàng đá máy cải tạo nền đường Km47+000-Km48+100, tuyến đường sắt Gia Lâm – Hải Phòng.

(Thứ Năm, 21/04/2022 02:13 - 13:33)

Ngày 20/4/2022, Lãnh đạo Công ty thăm và động viên người lao động tham gia công trình Công đoàn sàng đá máy cải tạo nền đường Km47+000-Km48+100, tuyến đường sắt Gia Lâm – Hải Phòng.


Lãnh đạo Công ty thăm và động viên người lao động tham gia công trình Công đoàn sàng đá máy cải tạo nền đường Km47+000-Km48+100, tuyến đường sắt Gia Lâm – Hải Phòng.

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu