CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải năm 2018 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

(Thứ Hai, 07/05/2018 34:16 - 16:54)

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải năm 2018 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018  

   Thực hiện kế hoạch liên tịch số 3564/LT-ĐS-CĐĐS ngày 24/11/2017 của Tổng Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018;

Được sự nhất trí của Đảng ủy, Công đoàn và HĐTV Tổng Công ty ĐSVN. Ngày 26/4/2018. Tại cơ quan Công ty. Công ty CP Đường sắt Hà Hải đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty năm 2018. Hội nghị vinh dự được đón bà Đỗ Thanh Hà – TV Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN và đại diện Công đoàn, đại diện lãnh đạo các ban nghiệp vụ của Tổng công ty ĐSVN. Cùng với sự có mặt của 124 Đại biểu chính thức, thay mặt cho 1.015 người quản lý, người lao động Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải;

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị đã nghe các ý kiến thảo luận của các phòng nghiệp vụ, các đơn vị và giải đáp kiến nghị của lãnh đạo Công ty.

 

HỘI NGHỊ QUYẾT NGHỊ:

 1. Thông qua các nội dung đã trình bày tại Hội nghị, gồm:
 2. Báo cáo kết quả SXKD, thực hiện nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
 3. Báo cáo tình hình thực hiện Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy định; báo cáo thu, chi quỹ xã hội năm 2017;
 4. Báo cáo kết quả Hội nghị Người lao động các đơn vị trực thuộc;
 5. Báo cáo tình hình khiếu nại, tố cáo, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và hoạt động của Ban thanh tra công nhân năm 2017;
 6. Báo cáo hoạt động tài chính năm 2017 của Công ty;
 7. Trao đổi, thống nhất nội dung mức đóng góp quỹ xã hội của Tổng công ty ĐSVN và Bộ GTVT;
 8. Giám đốc Công ty giải đáp kiến nghị của người lao động;
 9. Biểu quyết bầu Đại biểu đại diện Tập thể Người lao động tham gia đối thoại định kỳ năm 2018;
 10. Phát động phong trào thi đua năm 2018, công bố khen thưởng năm 2017.
 11. Thông qua các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện trong năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu 1. An toàn giao thông đường sắt; An toàn lao động; An ninh trật tự; An ninh quốc phòng; Phòng chống cháy nổ; Bảo vệ chính trị nội bộ:

– Không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do chủ quan, không để xảy ra tai nạn lao động nặng, chết người do chủ quan. Sự cố, tai nạn ít nghiêm trọng do chủ quan giảm 5% so với năm 2017, giảm số vụ vi phạm nội quy lao động từ 50% trở lên.

– Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và hành lang ATGTĐS, giảm xóc lắc trên các tuyến 10%.

– Tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, an ninh quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, ban chỉ huy quân sự, công an địa phương để thực hiện nghiêm những quy định về an ninh, trật tự, luật nghĩa vụ quân sự, hoạt động dân quân tự vệ; Đảm bảo tuyệt đối an toàn cháy nổ; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Chỉ tiêu 2. Doanh thu, lợi nhuận và thu nhập bình quân đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra:

Trong đó một số chỉ tiêu cơ bản sau:

–  Tổng doanh thu:                175,005 tỉ       Tăng 8,6%  so với năm 2017

– Lợi nhuận trước thuế :           2,462 tỉ       Tăng 17,5%  so với năm 2017

– Lợi nhuận sau thuế :              1,970 tỉ       Tăng 19,1%  so với năm 2017

– Tiền lương bình quân ( trừ ăn giữa ca): 6,351triệu đồng/người/tháng, tăng 11,3% so với năm 2017

Chỉ tiêu 3. Phong trào thi đua, xây dựng đơn vị Chính quy Văn hoá An toàn, xây dựng văn hóa doanh nghiệp:

Thực hiện văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc hiện đại và văn minh.

Phấn đấu 90% tập thể đạt đơn vị Chính quy Văn hoá An toàn, 99% người quản lý người lao động đạt  tiêu chuẩn “ Đoàn kết – Kỷ luật – Cần kiệm – Sáng tạo” trở lên. Phấn đấu Công ty đạt đơn vị Chính quy Văn hoá An toàn, đạt chuẩn văn hóa doanh nghiệp, đơn vị dẫn đầu thi đua cấp ngành Đường sắt.

Chỉ tiêu 4. Sáng kiến khoa học kỹ thuật; Hoàn thiện hệ thống quy chế của công ty:

Phát huy sáng kiến,  ứng dụng khoa học công nghệ mới trong công tác quản lý và sửa chữa đường sắt; khai thác có hiệu quả các máy thi công trong duy tu đường sắt.

Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ phù hợp với điều kiện, đặc điểm quản lý, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần và các quy định của Nhà nước.

Chỉ tiêu 5. Về điều kiện làm việc, nơi ăn, ở tại các đơn vị, thực hiện chính sách xã hội:

Quan tâm chăm lo đời sống, điều kiện làm việc, nơi ăn chốn ở cho người quản lý, người lao động, thực hiện tốt các chế độ chính sách, thăm hỏi, hiếu, hỉ, tiếp tục thực hiện Quỹ xã hội. Thực hiện quy chế dân chủ, giải quyết kịp thời các kiến nghị thật sự bức xúc của người quản lý, người lao động, tập trung cao nhất cho quyền lợi người lao động.

Nghị quyết Hội nghị được 100% số Đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

Quang cảnh hội nghị người lao động năm 2018

 

 Đại biểu Nữ CBCNVC về dự hội nghì người lao động 2018

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

      Cùng ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải năm 2018 cũng được tổ chức vào  hồi  9 giờ 30 phút ngày 26/4/2018 tại trụ sở công ty.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có bà Đỗ Thanh Hà – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN cùng đại diện Công đoàn và đại diện lãnh đạo các ban nghiệp vụ của Tổng công ty ĐSVN và 99 cổ đông đại diện cho 1.376.463 cổ phần chiếm, 99,74% cổ phần biểu quyết đã về dự Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của ban KS; Báo cáo của ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, tiền lương thù lao năm 2017; Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2018, chỉ tiêu tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018; Tờ trình kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018; Tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Nghị quyết Đại hội được 100% số Cổ đông ợiiểu quyết nhất trí thông qua lúc 12 giờ  cùng ngày./.

Ông Nguyễn Hữu Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT

Bà Nguyễn Thị Ngải – Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo của BKS

 

Ông Nguyễn Quốc Vượng – TV HĐQT – Giám đốc Công ty trình bày

Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và  Kế hoạch SXKD năm 2018

Ông Hoàng Đức Tài – Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính năm 2017

đã được kiểm toán thông qua

Ông Nguyễn Quang Long – Thành viên của HĐQT Phó Giám đốc trình bày Tờ trình của HĐQT


Hội nghị đại biểu người lao động Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải năm 2018 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu