CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

CÔNG TY CPĐS Hà Hải TRIỂN KHAI THI CÔNG GÓI THẦU XL 23-VNT

(Thứ Tư, 16/06/2021 30:16 - 16:49)

Ngày 10 tháng 6 năm 2021. Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải tổ chức khởi công thi công gói thầu xây lắp số XL23 – VNT cải tạo nâng cấp nền đường, kiến trúc tầng trên Đường sắt  từ km 1105+997 đến km 1107+948 và từ km 1108+023 đến km 1108+248 (khu gian Diêu Trì – Tân Vinh) thuộc dự án Gia cố hầm yếu, kết hợp mở mới các ga cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh – Nha Trang tuyến Đường sắt Thống nhất. Đây cũng là gói thầu thứ 4 Dự án 7000 tỷ Công ty tham gia và dự kiến gói thầu này hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hải – BTĐU, CT HĐQT Công ty kiểm tra công trình, nơi ăn, ở của CBCN tham gia thi công gói thầu XL23 – VNT.

   

Trưởng phòng KTAT và Giám đốc XNXLCT kiểm tra trạng thái đường trước khi thi công gói thầu XL23 – VNT.

Đội thi công lên đường vào thi công gói thầu xây lắp XL23 – VNT.

Lô tà vẹt đầu tiên về đến công trình.

         

              

Ngày 16/6/2021, những thanh tà vẹt đầu tiên được thay.


CÔNG TY CPĐS Hà Hải TRIỂN KHAI THI CÔNG GÓI THẦU XL 23-VNT

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu