CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

CBCNV ĐS tuyệt đối không đi Lễ hội trong giờ hành chính

(Thứ Tư, 15/02/2017 57:20 - 20:57)

 

Thực hiện Công điện số 156/CĐ-CP ngày 2/2/2017 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Đinh Dậu, ngày 8/2/2017, Tổng công ty ĐSVN đã ban hành Công điện triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2017 ngay từ những ngày đầu năm.

Theo đó, Tổng Giám đốc Vũ Tá Tùng yêu cầu lãnh đạo Tổng công ty, người đứng đầu các đơn vị, Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại các đơn vị ngay từ những ngày đầu năm quyết tâm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; quán triệt chủ đề hành động năm 2017 của Chính phủ là “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”; thực hiện tốt các chỉ tiêu SXKD năm 2017.

TGĐ Vũ Tá Tùng đã chủ trì cuộc họp bàn về các giải pháp đảm bảo ATGT tại các đường ngang ngày 7/2/2017

Cán bộ, công nhân viên toàn Tổng công ty thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, tạo điều kiện thuật lợi nhất cho hoạt động SXKD; thực hiện các dự án đầu tư; đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của hành khách và nhu cầu vận tải hàng hóa của chủ hàng. Tuyệt đối không đi Lễ hội trong giờ hành chính, không được sử dụng xe công đi Lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ; không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian, hiệu quả làm việc.                                    CBCNV-LĐ ngành ĐS bắt tay ngay vào việc sau kỳ nghỉ Tết

Bên cạnh đó, để tăng cường đảm bảo an toàn GTĐS, Tổng Giám đốc cũng giao Ban ATGTĐS chủ trì tếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nơi có ĐS đi qua và các đơn vị thành viên của Tổng công ty tăng cường hoạt động kiểm tra kinh doanh vận tải, an toàn kỹ thuật các phương tiện, chắn đường ngang để đảm bảo trật tự an toàn GTĐS; tham mưu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ATGTĐS. Đồng thời, giao Ban BVANQP chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng, các đơn vị thành viên chỉ đạo đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt động chống phá, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trên tàu và tại các nhà ga, cơ sở ĐS. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc vận chuyển hàng lậu và tình trạng cờ bạc dưới mọi hình thức.


CBCNV ĐS tuyệt đối không đi Lễ hội trong giờ hành chính

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu